Κανονισμοί Ποδοσφαίρου ★ Παίκτης έξω από το παιχνίδι (οφ-σάιντ)

SHARE:

Αν ο παίκτης Α μιας ομάδας μεταβιβάζει την μπάλα προς τον συμπαίκτη του Β που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ και κινείται προς την μπάλα κ...


Αν ο παίκτης Α μιας ομάδας μεταβιβάζει την μπάλα προς τον συμπαίκτη του Β που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ και κινείται προς την μπάλα και ο Διαιτητής καταλογίζει το οφ-σάιντ, επειδή ο παίκτης Β προσπαθεί ν' αποκομίσει ένα πλεονέκτημα, τη στιγμή που ο παίκτης Β είναι πολύ κοντά στην μπάλα, το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να χτυπηθεί από το σημείο όπου ήταν ο παίκτης Β τη στιγμή που τελευταία μεταβιβάστηκε η μπάλα από τον παίκτη Α και όχι από το σημείο όπου βρισκόταν ο συμπαίκτης Β όταν ο Διαιτητής καταλόγισε το οφ-σάιντ. (ΕΑ 11-6).


Παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ και βγαίνει έξω από τις γραμμές ορίων του αγωνιστικού χώρου, για να δείξει καθαρά στο Διαιτητή ότι δεν παίρνει μέρος στον αγώνα, δεν παραβαίνει τον Κανονισμό. Αν όμως ο Διαιτητής κρίνει ότι αυτή η κίνηση του παίκτη έχει σκοπό τακτικής, ή αποτελεί προσποίηση και ο παίκτης αμέσως μετά παίρνει μέρος στον αγώνα, δεν παραβαίνει τον Κανονισμό. Αν όμως ο Διαιτητής κρίνει ότι αυτή η κίνηση του παίκτη έχει σκοπό τακτικής, ή αποτελεί προσποίηση και ο παίκτης αμέσως μετά παίρνει μέρος στο παιχνίδι, ο Διαιτητής έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει την ενέργεια του παίκτη ως αντιαθλητική συμπεριφορά και να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει - προειδοποιήσει τον παίκτη (κίτρινη κάρτα) και να ξαναρχίσει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας, από το μέρος όπου βρισκόταν ο παραβάτης παίκτης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 8.(ΕΑ 11-1).


Αν ένας επιθετικός παίκτης περνάει για μια στιγμή έξω από τις γραμμές ορίων του γηπέδου, για ν' αποφύγει να χαρακτηρισθεί ως οφ-σάιντ, αλλά αμέσως μόλις επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο συμμετέχει στο παιχνίδι και παίζει τη μπάλα η οποία του μεταβιβάζεται από συμπαίκτη του, ο Διαιτητής πρέπει να χαρακτηρίσει τον παίκτη ως οφ-σάιντ και να τιμωρήσει την ομάδα του με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο της παράβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 8. Δεν πρέπει, όμως, και να τον παρατηρήσει - προειδοποιήσει (κίτρινη κάρτα) θεωρώντας ότι εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του Διαιτητή.(ΕΑ 11-3).


Αν ένας επιθετικός παίκτης λόγω φόρας αδυνατεί να σταματήσει και εισέρχεται στο τέρμα (μεταξύ γραμμής τέρματος και διχτύων) ενώ η μπάλα προσκρούει στον τερματοφύλακα ή σε δοκάρι του τέρματος και περιέρχεται σε άλλον επιθετικό παίκτη που σουτάρει και σημειώνει γκολ, ο Διαιτητής πρέπει να πάρει τις πιο κάτω αποφάσεις στις εξής περιπτώσεις :

(α) αν ο επιθετικός παίκτης παραμείνει ακίνητος, καθώς η μπάλα μπαίνει στο τέρμα, το γκολ είναι έγκυρο και ο παίκτης δεν πρέπει να χαρακτηρισθεί ως οφ-σάιντ.

(β) αν ο επιθετικός παίκτης κινείται ή φωνάζει, καθώς η μπάλα μπαίνει στο τέρμα, το γκολ είναι άκυρο, διότι ο παίκτης κινούμενος ή φωνάζοντας επηρέασε το παιχνίδι και πρέπει να παρατηρηθεί - προειδοποιηθεί (κίτρινη κάρτα) για την αντιαθλητική συμπεριφορά του και ο αγώνας να συνεχιστεί με "ελεύθερο Διαιτητή" στο σημείο όπου βρισκόταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 8.(ΕΑ 11-5).


Αν ένας αμυντικός παίκτης αποσύρεται έξω από τη γραμμή τέρματος με σκοπό να θέσει επιθετικό παίκτη σε θέση οφ-σάιντ, η ενέργεια του αμυντικού αποτελεί αντιαθλητική συμπεριφορά αλλά ο Διαιτητής δεν πρέπει να διακόψει αμέσως το παιχνίδι για να παρατηρήσει - προειδοποιήσει τον παραβάτη (κίτρινη κάρτα) αλλά να το κάνει μετά την εξέλιξη της φάσης. Πάντως ο επιθετικός δεν πρέπει να τιμωρηθεί ως οφ-σάιντ. (ΕΑ 11-4).


Αν, στη διάρκεια του αγώνα, ένας αμυντικός παίκτης με πρόθεση κάνει τρικλοποδιά ή χτυπάει αντίπαλο παίκτη που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ μέσα στην επανορθωτική περιοχή, ο οποίος, όμως, δεν προσπαθεί να παίξει την μπάλα, ούτε επηρεάζει το παιχνίδι κατά οποιονδήποτε τρόπο, πρέπει να τιμωρηθεί με πέναλτι σε βάρος της ομάδας του.(ΕΑ 12-1).


Ο Βοηθός Διαιτητής δεν πρέπει να υποδεικνύει έναν παίκτη ως οφ-σάιντ απλά και μόνο επειδή συμβαίνει να βρίσκεται σε μια προώθηση αντικανονική θέση (οφ-σάιντ). Επίσης, σε περίπτωση που ο Βοηθός Διαιτητής έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν ένας (επιθετικός) παίκτης που βρίσκεται σε (αντικανονική) θέση οφ-σάιντ επηρεάζει τον αγώνα ή όχι, πρέπει να αποφανθεί υπέρ του επιθετικού και συνεπώς δεν πρέπει να τον υποδείξει ως οφ-σάιντ.


Γενικά οι Βοηθοί Διαιτητές (και οι Διαιτητές) πρέπει να σημειώνουν έναν παίκτη που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ, μόνον όταν είναι βέβαιοι ότι έχει ενεργό συμμετοχή στο παιχνίδι και πρέπει να τιμωρηθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας να μη σημειώνουν.(F.I.F.A - Εγκύκλιος Νο 565/10.4.96)


Όταν ο επιθετικός παίκτης Α προωθείται με τη μπάλα προς τη γραμμή τέρματος και πλησιάζει το τέρμα σε απόσταση 5,50μ. (περίπου όπου η συμβολή της κάθετης γραμμής της περιοχής τέρματος προς τη γραμμή τέρματος) από όπου μεταβιβάζει την μπάλα σε επερχόμενο συμπαίκτη του Β που σουτάρει αμέσως, ο παίκτης Α δεν πρέπει να τιμωρηθεί ως οφ-σάιντ καίτοι βρίσκεται "ακάλυπτος", στη γραμμή τέρματος εκτός αν :

(α) Κινείται κατά τρόπο που επηρεάζει τον τερματοφύλακα ή άλλον αμυνόμενο παίκτη τη στιγμή που γίνεται το σουτ, ή

(β) Ο συμπαίκτης του Β καθυστερεί να σουτάρει, προσπαθεί να προσπεράσει αντίπαλο ή να μεταβιβάσει τη μπάλα σε άλλο συμπαίκτη του (οπότε οι προϋποθέσεις αλλάζουν).


Σε περίπτωση που ένας αμυντικός παίκτης πιάσει με το χέρι τη μπάλα με πρόθεση, για να μην καταλήξει σε αντίπαλο που βρίσκεται σε θέση οφ-σάιντ, ο Διαιτητής, πρέπει :

(α) Να σημειώσει οφ-σάιντ αν κρίνει ότι ο παίκτης που βρίσκεται σε αντικανονική θέση παίρνει μέρος στο παιχνίδι ή επηρεάζει τον αμυντικό.

(β) Να σημειώσει το "χέρι" καταλογίζοντας άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή πέναλτι - ανάλογα) αν κρίνει ότι ο παίκτης που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφ-σάιντ), είναι μακριά από τη φάση που εξελίσσεται και δεν επηρεάζει το παιχνίδι ή αντίπαλο.
(Το ίδιο ισχύει εκτός από το "χέρι" και κάθε άλλη παράβαση, τρικλοποδιά, σπρώξιμο κ.λ.π.).


Αν επιθετικός παίκτης αποσύρεται πέρα από τη γραμμή τέρματος, μέσα στο αντίπαλο τέρμα (στα δίχτυα) για να δείξει ότι δεν παίρνει μέρος στο παιχνίδι και μένει σε πλήρη αδράνεια, χωρίς κινήσεις, νεύματα ή φωνές, δενπρέπει να καταλογίζεται ως οφ-σάιντ. Αν όμως ο παίκτης αμέσως μετά, παίρνει μέρος στο παιχνίδι κατά οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να τιμωρηθεί ως οφ-σάιντ.


Αν αμυντικός παίκτης (λόγω φοράς) πέσει μέσα στο τέρμα του (στα δίχτυα) ή μετακινηθεί σε θέση μέσα στο τέρμα του (έξω από τη γραμμή τέρματος), δεν δημιουργεί περίπτωση οφ-σάιντ για αντίπαλο παίκτη που βρίσκεται σε αντικανονική θέση.

Πηγη (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
Όνομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ,47,ΑΡΘΡΑ,6,ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ,18,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,10,ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,1,ΕΦΗΒΙΚΟ,23,ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,2,Κ-17,1,ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ,1,ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ,3,ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ,1,ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ,1,ΠΑΙΔΙΚΟ,21,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ,2,Πρόγραμμα Προπονήσεων,1,ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ,10,ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣ,1,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ,8,ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,1,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,2,ΧΟΡΗΓΙΕΣ,2,JUNIOR,9,MATCH_PROGRAM,1,MATCH_REPORTS,1,PROJUNIOR,10,VIDEO,8,
ltr
item
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ: Κανονισμοί Ποδοσφαίρου ★ Παίκτης έξω από το παιχνίδι (οφ-σάιντ)
Κανονισμοί Ποδοσφαίρου ★ Παίκτης έξω από το παιχνίδι (οφ-σάιντ)
http://1.bp.blogspot.com/-xjvUbkVESK0/Vqn75lgpg1I/AAAAAAABTts/m5TqVuV8c0U/s1600/offside.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xjvUbkVESK0/Vqn75lgpg1I/AAAAAAABTts/m5TqVuV8c0U/s72-c/offside.jpg
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
https://www.ionikosacademy.gr/2016/01/blog-post_49.html
https://www.ionikosacademy.gr/
https://www.ionikosacademy.gr/
https://www.ionikosacademy.gr/2016/01/blog-post_49.html
true
1013382435719180685
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy